Všeobecné podmienky inzercie na serveri nd.sk

 • Prevádzkovateľ portálu nd.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
 • Údaje o používateľoch nd.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona.
 • Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za samotný obchod - kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
 • Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak upravovať služby portálu nd.sk bez predchádzajúceho súhlasu inzerentov.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na občasné rozoslanie newslettera, alebo iného informačného alebo propagačného e-mailu

Zrušenie registrácie:

 • Registráciu si nemôže zrušiť sám používateľ.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup ktorémukoľvek užívateľovi bez udania dôvodu.
 • Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (príspevky v diskusnom fóre).

Zakázané je:

 • Vkladať inzeráty, ktoré porušujú zákony SR, takéto prípady sú hlásené polícii, ktorej dáme podklady pre pátranie po páchateľovi.
 • Vkladať inzeráty, ktoré sú v rozpore so slušným správaním.
 • Vytvárať duplicitné inzeráty, fiktívne inzeráty a inzeráty vytvorené na účel podvodu kupujúceho (napr. poslať zálohu vopred, "phishing" ...).
 • Vytvárať duplicitné registrácie, dané prístupy budú spojené do jedného.
 • Všetky informácie ohľadne inzerátu musia byť dostupné priamo z textu inzerátu, je zakázané zadávať inzeráty typu "pre viac informácií píšte na e-mail ...".
 • Odstraňovať alebo zadávať nepravdivé kontaktné údaje pri registrácii ako aj následne v profile užívateľa (napr. vymyslené alebo nejestvujúce tel.číslo), dané prístupy budú bez upozornenia zmazané.
 • Vkladať inzeráty do iných kategórií, než kam patria, tieto inzeráty sú mazané (prípadne presunuté administrátorom).
 • Vkladať inzeráty uvedené s nereálnou cenou, alebo s uvedením "cena dohodou", tieto inzeráty budú mazané. Suma na inzerátoch musí byť konečná bez ďalších poplatkov(prepis, dovoz, STK ...).
  To neplatí v prípade inzerátov na dovoz, za podmienky že sú jasne označené v stave vozidla "Na dovoz z EU".
 • Zadávať cenu inú ako je celková cena pri platbe v hotovosti. Cena v prípade prefinancovania môže byť uvedená v poznámke, nie však ako hlavná cena inzerátu.
 • Vkladať do textu inzerátu kontaktné údaje (e-maily, telefóny, mobily, www) a údaje o cene, tieto údaje sú filtrované. K uvedeniu kontaktných údajov a cien slúžia samostatné polia v profile každého užívateľa.
 • Vkladať komerčnú inzerciu (propagácia firiem, živnostníkov, služieb a pod.), napríklad predajca môže inzerovať svoj tovar len jednotlivo, to znamená, že nemôže podať jediný inzerát typu "široký výber ........ nájdete na XYZ Auto.."
 • Pri vytváraní inzerátu zadávať do kolónky Typ iný údaj ako je tech. typ (napr. 2,0 DCi Exclusive), ostatné dodatky typu "údaje o KW, rýchle jednanie, odber ihneď, super auto, M5,5dverí a pod., automat, lacné, dohodou, možná výmena, atd. budú bez upozornenia odstránené.
 • Vkladať do inzerátu nereálne fotky (zkopírované fotky z iných inzerátov alebo od iných inzerentov), tieto fotky budú následne zmazané.
 • Fotky orámovávať alebo inak zvýrazňovať, čím by sa inzerát jasne odlišoval od ostatných a tým by bol zvýhodnený na úkor ostatných.
 • Mazať a následne pridávať rovnaký inzerát za účelom zobrazovania sa v najnovších ponukách. Toto akceptujeme až po 2-och týždňoch.

Pravidlá inzerovania pre súkromných inzerentov:

 1. Súkromný inzerent je fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok.
 2. Súkromný inzerent sa musí pre aktívne využívanie inzertných služieb zaregistrovať na portáli www.nd.sk, na základe čoho mu je služba ihneď sprístupnená. Registrácia prebieha vyplnením online registračného formulára určeného pre súkromných inzerentov.Údaje uvádzané v registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne.
 3. Jednorázová súkromná inzercia je spoplatnená sumou 3 € s DPH za 1 inzerát (platba SMS). Platí iba pre kategórie: osobné, užitkové, terénne, nákladné vozidlá, ťahače, autobusy, motocykle, štvorkolky. Ostatné kategorie pre súkr. inzerciu sú zdarma v maximálnom počte 20 inzerátov.
 4. V prípade zadania plateného inzerátu do nesprávnej kategórie nebudeme vracať strhnutý poplatok za SMS ak tento inzerát bude musieť byť preradený do neplatenej kategórie. (napr. kúpim, ND ..)
 5. Rovnako ak budeme nútení vymazať platený inzerát z dôvodu porušenia alebo nesplnenia našich pravidiel, poplatok za SMS nebude vrátený, preto prosím klaďte dôraz pri zadávaní inzerátu aby bol v súlade s našimi pravidlami.
 6. Súkromný inzerent plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Súkromný inzerent je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
  • je povinný inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR
  • je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných súkromných inzerentov a autobazárov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR
  • nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou ponukou
  • nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná
  • je zodpovedný za pravdivosť a aktuálnosť všetkých uvádzaných osobných údajov
 7. Súkromný inzerent registráciou v systéme nd.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov (ktoré si určí sám) pri svojich ponukách.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty (prípadne celé konto!), ktoré:
  • porušujú vyššie uvedené pravidlá,
  • boli zaradené do nesprávnej kategórie.
 9. V prípade, že súkromnú inzerciu neoprávnene využíva fyzická alebo právnická osoba na podporu svojej obchodnej činnosti, bude jej konto zablokované proti ďalšiemu využívaniu inzercie a bude teamom nd.sk kontaktovaná. Bude jej zaslaný cenník inzercie pre predajcov e-mailom.
 10. nd.sk si vyhradzuje právo pri zablokovaní konta uzamknúť aj údaje v profile, z dôvodu ich úmyselného pozmeňovania za účelom ďalšieho porušovania pravidiel. V prípade zmeny alebo vymazania profilu je nutné nás kontaktovať.

Pravidlá inzerovania pre predajcov:

 1. Predajca je fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj predmetov svojej obchodnej činnosti.
 2. Predajca sa musí pre využívanie služieb zaregistrovať na portáli www.nd.sk. Registrácia prebieha vyplnením online registračného formulára pre firmy. Údaje uvádzané v registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne.
  Každý nový zaregistrovaný predajca je kontaktovaný teamom nd.sk a je mu zaslaný cenník inzercie, ktorý je pre neho platný po využití 2 mesačnej skúšobnej doby (neplatí to v prípade, že doteraz využíval služby súkromnej inzercie).
 3. Predajca plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Predajca je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
  • môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR
  • je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných súkromných inzerentov a predajcov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR
  • nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou ponukou
  • nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná
  • musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy
  • je zodpovedný za pravdivosť a aktuálnosť všetkých uvádzaných osobných údajov.
  • Predajca registráciou na portáli nd.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov (ktoré si určí sám) a identifikačných údajov (názov spoločnosti a adresa) pri svojich ponukách.
  • Predajca dáva registráciou súhlas k tomu, že služby nd.sk môžu zahŕňať prepojenie inzercie na iné weby spolupracujúce s nd.sk.
  • Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť uverejňovanie ponuky iným systémom ako je štandardne na nd.sk a je v plnej zodpovednosti inzerenta.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty (prípadne celé konto!), ktoré:
   • porušujú vyššie uvedené pravidlá,
   • boli zaradené do nesprávnej kategórie.
  • nd.sk si vyhradzuje právo pri zablokovaní konta uzamknúť aj údaje v profile, z dôvodu ich úmyselného pozmeňovania za účelom ďalšieho porušovania pravidiel. V prípade zmeny alebo vymazania profilu je nutné nás kontaktovať.